پرسنل همراه سایه

پخش لوازم جانبی موبایل

معرفی پرسـنل شرکت همراه سایه

پخش لوازم جانبی موبایل

به تعدادی نیروی خانم جهت انجام امور بازاریابی تلفنی در بخش اصفهان نیازمندیم.

جهت ارسال شکایات و انتقادات هر یک از پرسنل با مدیریت تماس بگیرید

بازديد : 2014 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :

static ©